JUDr. Božena Boubínová, advokátka

JUDr. Božena Boubínová, advokátka

Advokátní kancelář Žatec

Informace o kanceláři JUDr. Božena Boubínová, advokátka

Advokátní kancelář Žatec

 

Advokátní kancelář JUDr. Boženy Boubínové poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány, sepisování listin, zpracování právních rozborů, udělování právních porad. Oblast trestního, obchodního, občanského a rodinného práva tvoří většinu pracovní náplně naší kanceláře. Zpracovávame kauzy také z oblasti správního práva, přestupkového řízení a insolvenčního řízení. Dalšími oblastmi, kterými se advokátní kancelář zabývá, je právo pracovní, právo nemovitostí, řešení dopravních nehod a ochrana osobnosti.

 

Služby pro klienty poskytujeme obratem po zadání. Jde-li o složitější právní službu, pak v čase dle dohody s klientem. Právní služby jsou poskytovány i v místě sídla klienta. Naše právní služby jsou přijatelné pro nejširší klientelu. 

 

PRÁVNÍ SLUŽBY

PORADENSTVÍ, SMLOUVY

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Božena Boubínová

Lučanská 1802

Žatec 438 01

datová schránka: yn9hxhc

internet: www.boubinova.cz

tel.+420 602423371

Cena za služby JUDr. Božena Boubínová, advokátka

Odměnu za právní služby sjednávám s klientem individuálně v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby.

Východiskem je vyhláška č. 177/96 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V závislosti na dalších a výše uvedených okolnostech pak advokátní kancelář svým klientům poskytuje též slevy a bonusy.

Kde nás najdete?